VanMontfoort-aanpak

De adviseurs van VanMontfoort dragen actief bij aan het verbeteren van de dienstverlening in de publieke en semi-publieke sector. VanMontfoort-aanpak Recent onderzoek naar duurzame gedragsverandering in organisaties hebben wij aangevuld met onze waardevolle ervaringen. Dit heeft geresulteerd in de ‘VanMontfoort-aanpak’, waarbij alles gericht is op het behalen van het gewenste resultaat: ☑️ Duurzame verbetering van de […]

Juridische ondersteuning pilot gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Regio Midden-Holland heeft de ambitie om, samen met de ketenpartners, kinderen blijvend veilig en kansrijk te laten opgroeien. Het is daarbij essentieel dat patronen van onveiligheid duurzaam worden doorbroken. In de huidige inrichting van de jeugdbeschermingsketen lukt dit onvoldoende en moeten kinderen en hun gezinnen vaak (te) lang wachten op passende hulp. Regio Midden-Holland bestaat […]