Tool lunchsessies 2 en 21 februari

Graag attenderen we je op 2 lunchsessies. De 30 minuten Toolsessies zijn een initiatief van Wijkteams werken met jeugd*. 𝐓𝐨𝐨𝐥𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐞 𝟐-𝟐-𝟐𝟑 ‘𝐈𝐧 𝐠𝐞𝐬𝐩𝐫𝐞𝐤 𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐞𝐞𝐧𝐳𝐚𝐚𝐦𝐡𝐞𝐢𝐝’ Movisie geeft op donderdag 2 februari een inkijkje in de tool ‘In gesprek over eenzaamheid’. ‘𝘋𝘦 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘦𝘳 𝘸𝘢𝘢𝘳𝘰𝘱 𝘫𝘦 𝘮𝘦𝘵 𝘦𝘦𝘯 𝘢𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘪𝘯 𝘨𝘦𝘴𝘱𝘳𝘦𝘬 𝘨𝘢𝘢𝘵 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘰𝘧 𝘩𝘢𝘢𝘳 𝘦𝘦𝘯𝘻𝘢𝘢𝘮𝘩𝘦𝘪𝘥 […]

Zorggroep Alliade: Samen doen wat wél kan!

Een goed en zinvol leven voor alle mensen met een (licht) verstandelijke beperking én kwetsbare ouderen. Dat is waar Zorggroep Alliade voor gaat. Zij zorgen ervoor dat cliënten zich veilig voelen en dat ze ervaren dat er aandacht is voor hun geestelijk en lichamelijk welzijn. De organisatie bestaat uit zeven zorgonderdelen die voornamelijk in de provincie […]

De viervensters®

De viervensters® is een hulpmiddel voor de praktijk van het sociaal werk. Het wordt gebruikt in verschillende werkomgevingen in het sociaal domein. Dat kan een jeugdteam van een gemeente zijn, een team in de verstandelijk gehandicapten zorg of de ouderenzorg. De viervensters® is ook bruikbaar in de jeugdbescherming of de strafrechtketen.

Calamiteiten- en incidentenonderzoek

In elke instelling of organisatie komen ongewenste incidenten voor. Het kan gaan om geweld tussen cliënten, geweld in de zorgrelatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, suïcide of een poging daartoe of een ongeluk met ernstige schade voor een cliënt. In de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen en Zorg (WKKGZ) staat welke incidenten als calamiteit zijn aan te merken […]

WODC onderzoeken

Onafhankelijk onderzoek is nodig om te kunnen weten wat wel of niet werkt, of kan werken, in de praktijk. Dat kenmerkt meteen onze kracht in onderzoek doen: we verbinden wetenschap, praktijk en ervaring met elkaar. Eén van onze opdrachtgevers waarvoor we wetenschap en praktijkkennis aan elkaar verbinden is het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Dit […]

VM-Verbindt: Innoveren in het sociaal domein

Update: deze editie van VM Verbindt was in oktober 2022 en is dus al geweest. Check de laatste berichten bij ‘Actueel’ om de nieuwe data van VM Verbindt te bekijken. Professionals in het sociaal domein voelen steeds vaker de noodzaak tot innoveren om zo de steeds veranderende maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Bij innovatie wordt […]

Bijeenkomst nieuwe wethouders & raadsleden

Afgelopen woensdag vonden de eerste bijeenkomsten voor de nieuwe wethouders en raadsleden uit de provincies Zuid-Holland en Utrecht plaats. Onze adviseurs Annika Verhagen en Arno van Kempen hebben de belangrijkste begrippen en thema’s in het sociaal domein aangehaald. In twee uur tijd meer kennis van de kernbegrippen en inzicht in de actualiteiten! Enkele reacties: “Deze […]

VanMontfoort-aanpak

De adviseurs van VanMontfoort dragen actief bij aan het verbeteren van de dienstverlening in de publieke en semi-publieke sector. VanMontfoort-aanpak Recent onderzoek naar duurzame gedragsverandering in organisaties hebben wij aangevuld met onze waardevolle ervaringen. Dit heeft geresulteerd in de ‘VanMontfoort-aanpak’, waarbij alles gericht is op het behalen van het gewenste resultaat: ☑️ Duurzame verbetering van de […]

Juridische ondersteuning pilot gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Regio Midden-Holland heeft de ambitie om, samen met de ketenpartners, kinderen blijvend veilig en kansrijk te laten opgroeien. Het is daarbij essentieel dat patronen van onveiligheid duurzaam worden doorbroken. In de huidige inrichting van de jeugdbeschermingsketen lukt dit onvoldoende en moeten kinderen en hun gezinnen vaak (te) lang wachten op passende hulp. Regio Midden-Holland bestaat […]

VMTraining_Logo_Algemeen_FullColor_S

Onderdeel van VanMontfoort

Wij ondersteunen jouw professionele
groei binnen het sociaal domein.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.