WODC onderzoeken

Onafhankelijk onderzoek is nodig om te kunnen weten wat wel of niet werkt, of kan werken, in de praktijk. Dat kenmerkt meteen onze kracht in onderzoek doen: we verbinden wetenschap, praktijk en ervaring met elkaar. Eén van onze opdrachtgevers waarvoor we wetenschap en praktijkkennis aan elkaar verbinden is het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Dit […]

VM-Verbindt: Innoveren in het sociaal domein

Professionals in het sociaal domein voelen steeds vaker de noodzaak tot innoveren om zo de steeds veranderende maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Bij innovatie wordt in eerste instantie vaak gedacht aan de inzet van ICT. Denk aan het gebruik van WhatsApp en Facetime voor hulpverleningsgesprekken en van tablets in de ouderenzorg. Innoveren gaat echter over […]

Bijeenkomst nieuwe wethouders & raadsleden

Afgelopen woensdag vonden de eerste bijeenkomsten voor de nieuwe wethouders en raadsleden uit de provincies Zuid-Holland en Utrecht plaats. Onze adviseurs Annika Verhagen en Arno van Kempen hebben de belangrijkste begrippen en thema’s in het sociaal domein aangehaald. In twee uur tijd meer kennis van de kernbegrippen en inzicht in de actualiteiten! Enkele reacties: “Deze […]

Jeugdzorg, een kwestie van vertrouwen (?)

Op 1 juli 2022 is de Wet ‘Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015’ grotendeels in werking getreden. Deze wet bevat drie wijzigingen van de Jeugdwet en de Wmo 2015 om het inkoop- en aanbestedingsproces verder te verbeteren. Nog niet alle onderdelen van deze wet zijn in werking getreden; wel echter het onderdeel dat ervoor […]

Stoppen met gesloten jeugdhulp?

Afgelopen vrijdag, 8 juli heeft staatssecretaris Van Ooijen de Tweede Kamer een brief gestuurd met zijn reactie op de motie van de Tweede-Kamer leden Peters en Kuiken om te stoppen met gesloten jeugdhulp. De staatssecretaris komt met een plan om dat voor elkaar te krijgen. Hij presenteert: Een doel: in 2030 nul jeugdigen gesloten geplaatst. […]

Maak kennis met Arno van Kempen

Arno van Kempen – Strategisch adviseur 🎓 Studie: Rechten (Universiteit Leiden) ⭐️ Eigenschappen: ✓ Verbindend ✓ Strategisch ✓ Analytisch ✓ Doen!   Sinds 1 april ben ik in dienst bij VanMontfoort. Het openbaar bestuur is een rode draad in mijn werkzame leven. Ik ben mijn loopbaan begonnen als beleidsjurist bij het toenmalige Ministerie van VROM, […]

VanMontfoort-aanpak

De adviseurs van VanMontfoort dragen actief bij aan het verbeteren van de dienstverlening in de publieke en semi-publieke sector. VanMontfoort-aanpak Recent onderzoek naar duurzame gedragsverandering in organisaties hebben wij aangevuld met onze waardevolle ervaringen. Dit heeft geresulteerd in de ‘VanMontfoort-aanpak’, waarbij alles gericht is op het behalen van het gewenste resultaat: ☑️ Duurzame verbetering van de […]