Werkbezoek bij Sterk Huis

Begin mei zijn we op werkbezoek geweest bij de Vrouwenopvang van Sterk Huis in Goirle. Sterk Huis biedt jeugdhulp en veilige opvang en werkt met de interventie Veerkracht* van Valente. Onze adviseurs Antoinette Brussen, Brenda Riegman en Richella Kreuning kregen een rondleiding door het mooie nieuwe pand en hebben onder andere een woonunit, de winkel […]

VM-Verbindt 22 juni: zzp-ers in zorg en hulpverlening, een probleem of een gegeven?

Op 22 juni organiseert VanMontfoort een nieuwe VM-Verbindt, hét platform voor kennisdeling in de publieke sector. Tijdens de bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over het thema ‘zzp-ers in zorg en hulpverlening, een probleem of een gegeven?’.   Zzp-ers in zorg en hulpverlening, een probleem of een gegeven? Het aantal zorgprofessionals dat ontslag neemt en […]

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming schetst op hoofdlijnen hoe de kind- en gezinsbescherming er over 5 tot 10 jaar (van 2026 tot 2031) uit zou kunnen zien. Het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming (verder te noemen ‘toekomstscenario’) is in maart 2021 opgesteld, in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van Justitie […]

Spoedeisende Zorg (SEZ) Jeugdbescherming Gelderland

Onlangs hebben Brenda Riegman en Jolien van Aar de methodische handreiking afgerond voor het team Spoedeisende Zorg (SEZ) van Jeugdbescherming Gelderland. Het doel van SEZ is de acute veiligheid van jeugdigen in Gelderland herstellen. Vanuit de overtuiging dat elke jongere en diens opvoeders de beste ondersteuning verdienen, wilde het team SEZ graag het werk uitvoeren […]

De effecten van de leerstraf So-Cool

De effecten van de leerstraf So-Cool zijn we met drie studies aan het onderzoeken. We hebben de uitkomsten van de kwalitatieve studie gepresenteerd in een infographic. Klik op deze link om de infographic te bekijken: Infographic So Cool. Conclusies: ✔ Jongeren en ouders ervaren So-Cool als prettig en leerzaam. ✔ Trainers en supervisors staan achter […]

Tool lunchsessies 2 en 21 februari

Graag attenderen we je op 2 lunchsessies. De 30 minuten Toolsessies zijn een initiatief van Wijkteams werken met jeugd*. 𝐓𝐨𝐨𝐥𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐞 𝟐-𝟐-𝟐𝟑 ‘𝐈𝐧 𝐠𝐞𝐬𝐩𝐫𝐞𝐤 𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐞𝐞𝐧𝐳𝐚𝐚𝐦𝐡𝐞𝐢𝐝’ Movisie geeft op donderdag 2 februari een inkijkje in de tool ‘In gesprek over eenzaamheid’. ‘𝘋𝘦 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘦𝘳 𝘸𝘢𝘢𝘳𝘰𝘱 𝘫𝘦 𝘮𝘦𝘵 𝘦𝘦𝘯 𝘢𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘪𝘯 𝘨𝘦𝘴𝘱𝘳𝘦𝘬 𝘨𝘢𝘢𝘵 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘰𝘧 𝘩𝘢𝘢𝘳 𝘦𝘦𝘯𝘻𝘢𝘢𝘮𝘩𝘦𝘪𝘥 […]

Zorggroep Alliade: Samen doen wat wél kan!

Een goed en zinvol leven voor alle mensen met een (licht) verstandelijke beperking én kwetsbare ouderen. Dat is waar Zorggroep Alliade voor gaat. Zij zorgen ervoor dat cliënten zich veilig voelen en dat ze ervaren dat er aandacht is voor hun geestelijk en lichamelijk welzijn. De organisatie bestaat uit zeven zorgonderdelen die voornamelijk in de provincie […]

De viervensters®

De viervensters® is een hulpmiddel voor de praktijk van het sociaal werk. Het wordt gebruikt in verschillende werkomgevingen in het sociaal domein. Dat kan een jeugdteam van een gemeente zijn, een team in de verstandelijk gehandicapten zorg of de ouderenzorg. De viervensters® is ook bruikbaar in de jeugdbescherming of de strafrechtketen.

Calamiteiten- en incidentenonderzoek

In elke instelling of organisatie komen ongewenste incidenten voor. Het kan gaan om geweld tussen cliënten, geweld in de zorgrelatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, suïcide of een poging daartoe of een ongeluk met ernstige schade voor een cliënt. In de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen en Zorg (WKKGZ) staat welke incidenten als calamiteit zijn aan te merken […]

WODC onderzoeken

Onafhankelijk onderzoek is nodig om te kunnen weten wat wel of niet werkt, of kan werken, in de praktijk. Dat kenmerkt meteen onze kracht in onderzoek doen: we verbinden wetenschap, praktijk en ervaring met elkaar. Eén van onze opdrachtgevers waarvoor we wetenschap en praktijkkennis aan elkaar verbinden is het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Dit […]

VMTraining_Logo_Algemeen_FullColor_S

Onderdeel van VanMontfoort

Wij ondersteunen jouw professionele
groei binnen het sociaal domein.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.