Wij gaan voor effectieve dienstverlening, gedreven professionals en gezonde organisaties.

Ons adviesbureau maakt écht verschil in de publieke sector!

Play Video

Inhoudelijke
club denkers
en doeners

De samenleving stelt steeds nieuwe vragen en hogere
eisen aan organisaties in de publieke sector. Het is
daarom voor veel organisaties een uitdaging om de
maatschappelijke taak goed te blijven uitvoeren.
De samenleving stelt steeds nieuwe vragen en hogere eisen aan organisaties in de publieke sector. Het is daarom voor veel organisaties een uitdaging om de maatschappelijke taak goed te blijven uitvoeren.
Wij zijn een inhoudelijke club van denkers en
doeners. Al meer dan 25 jaar dragen wij binnen de
zorg, hulpverlening, veiligheid en onderwijs bij aan
een duurzame effectieve dienstverlening.

Wij zijn een inhoudelijke club van denkers en doeners. Al meer dan 25 jaar dragen wij binnen de zorg, hulpverlening, veiligheid en onderwijs bij aan een duurzame effectieve dienstverlening.

ONZE BELOFTEN

Wat kun je van
ons verwachten?

In ons strategisch advies nemen we alle aspecten van de organisatie mee om de werkpraktijk van uitvoerend professionals te versterken. Denk bijvoorbeeld aan leiderschap, financiën, personeelsontwikkeling en organisatiecultuur.

We leveren inhoudelijke expertise over het werk van uitvoerend professionals, voortdurend gevoed door onderzoek, kennis van de werkpraktijk en inbreng van cliëntervaringen.

We sluiten aan bij de visie en kracht die in een organisatie aanwezig is, versterken wat er aan versterking nodig is en nemen niet over.

We ontwikkelen en implementeren methodieken en interventies die de dienstverlening duurzaam effectiever maken.

We gaan voor duurzame verbetering van de dienstverlening en hebben hiervoor een integrale nuchtere implementatieaanpak ontwikkeld.

WAT WE DOEN

Onderzoek

Het onderzoek dat wij doen, vloeit voort uit onze ambitie om de publieke dienstverlening duurzaam te verbeteren.

Organisatieadvies

Ons advies ademt altijd onze betrokkenheid bij het perspectief van de uitvoerend professional en onze ambitie om hun werk effectiever te maken. 

Implementatiebegeleiding

Onze implementatiebegeleiders werken altijd toe naar concrete, waarneembare resultaten. 

Thema’s

De publieke sector is volop in beweging. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet.

Portrait of smiling beautiful woman in office with tablet
Instellingen
Technologische innovatie in de zorg

Bekijken

Woman handshaking on blue sky sunny outdoors background, close-up picture
Strafrecht- en Jeugdbeschermingsketen
Effectieve dienstverlening

Bekijken

Close up view of kid in yellow waterproof cloak and boots walking outdoors with suitcase.
Gemeenten
Uithuisplaatsingen naar nul

Bekijken

Brother and sister holding hands
Strafrecht- en Jeugdbeschermingsketen
Toekomstscenario

Bekijken

VanMontfoort_Thema_Toenemende administratieve lastendruk
Instellingen
Toenemende administratieve lastendruk

Bekijken

Young man and little girl sitting at home, giving high five
Gemeenten
Toekomstscenario Jeugd en gezinsbescherming

Bekijken

VanMontfoort_Thema_Personeel
Strafrecht- en Jeugdbeschermingsketen
Personeel

Bekijken

HIER ZIJN WE ACTIEF

Gemeenten

Wij hebben ruime kennis van het sociaal domein en de belangrijke rol die de gemeente daarin vervult.

Instellingen

Wij gaan voor gezonde organisaties, waar professionals met plezier werken en effectieve hulp en zorg bieden.

Strafrecht- en Jeugdbeschermingsketen

Wij ondersteunen organisaties bij  hoog personeelsverloop, druk op rapportage, wachtlijsten, integraal werken, en reflectie in de organisatie.

Actueel

We zijn actief betrokken bij actuele gebeurtenissen in het publieke domein.

Klantcase gemeente Oldenzaal
Adviesrapport
Klantcase Provalu
Klantcase Bovenregionale Samenwerking Jeugd Utrecht
Klantcase project Samen Veilig Opgroeien in Midden-Holland
Cedeo erkenning voor VM Training
Het spanningsveld tussen de werkpraktijk en de institutionele wereld
Het Toekomstscenario - waarom veranderen moeilijk is
"Ren niet voor elk opvoedprobleem naar de dokter."
Professioneel statuut en incidenten

Interesse of vragen?

Ons team professionals helpt jou graag.

VanMontfoort_Compleet
VMTraining_Logo_Algemeen_FullColor_S

Onderdeel van VanMontfoort

Wij ondersteunen jouw professionele
groei binnen het sociaal domein.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.